Rebecka Lundh

Rebecka Lundh.

Bildkonstnär, född i Norrköping 1955. Hon bor och arbetar i Göteborg. Hon studerade vid Domen Konstskola, Göteborg, Konservatorutbildning Ateljé Varia, Göteborg, för konservator hos Michael Reese Restoration i Kalifornien. Gustavus Primus Målarskola i Göteborg, Konstvetarlinjen, Göteborgs Universitet, ABF-målarskola, Film och Videoakademin, Göteborg, samt Kungliga Operan i Stockholm.
Hon är sedan 1997 fritt utövande konstnärinna. I det abstrakta måleriet öppnas kanalen in i det undermedvetna. Att få möta betraktaren i det abstrakta känns magiskt och spännande. I konstens eget språk ett språk som inte behöver förklaras eller översättas till ett annat. Hennes bilder träder fram alltmer av sig själva, en resa inåt. Hennes måleri inspireras av starka ögonblicksintryck från naturen, där penseldragen fångar ljusets inverkan på det som för henne är spännande och känslomässigt starkt.

Utbildning

Domen Konstskola, Göteborg
Konservatorutbildning Ateljé Varia, Göteborg
Gustavus Primus Målarskola, Göteborg
Konstvetarlinjen, Göteborgs Universitet
ABF-målarskola
Film och Videoakademin, Göteborg

Orginal, ca. 21 x 21 cm.