Johan Thunell

Född 1946.

Etablerade sin verkstad under tidigt –70 tal efter 
utbildning på Croydon College of Art, London.

I början arbetade han huvudsakligen med bruksgods i
stengods och porslin, inspirerad bl a av japansk och
engelsk keramik. Efterhand har tyngdpunkten i ökande
grad förskjutits mot skulpturalt arbete; gestaltning av
djur och människor i stengods och raku.

De senaste åren har den mänskliga fysionomin hamnat i fokus för
hans intresse.En följd av detta intresse för människors
ansikten blev hans installation ”Tusen Nyllen”, etttusen
rakubrända ansikten, som visats runt om i Skandinavien.

Johan har ställt ut på museér och gallerier i Skandinavien,
England, Spanien samt USA.
På senare tid har han varit en flitig utställare på inter-
nationella konstmässor i Europa, USA samt Asien.
Orginal, keramik, ca 13 x 10 cm.
Orginal, keramik, ca 13 x 10 cm.
Orginal, keramik, ca 13 x 10 cm.
Orginal, keramik, ca 13 x 10 cm.
Orginal, keramik, ca 13 x 10 cm.