P.G Thelander

Pär Gunnar Thelander, född 1936 i Stockholm

Redan under skoltiden målade Pär Gunnar, som är uppvuxen i en mycket konstintresserad familj. 1962 bodde han i Paris och har sedan återkommit dit många gånger. Från 60-talet fram till nu har han ställt ut sin konst både inom och utom landet. Thelander har väckt stor uppmärksamhet internationellt som konstnär och tilldelats flera prestigefyllda priser. Han arbetar med olika konstformer där grafiken tillsammans med måleriet har dominerat.

Utbildning:
Konstfack 1953-59
Konstakademin 1959-64

Thelander har haft ett stort antal separatutställningar, inte bara i Norden utan även i bl a Paris och New York. Han är representerad på ett stort antal museum som t ex Bibliothèque National i Paris, British Museum i London, Museum of Modern Art i New York, Moderna Museet i Stockholm med många flera.
Litografi, ca. 55 x 75 cm. exkl.ram!
Litografi, ca. 55 x 75 cm. exkl.ram!
Litografi, ca. 55 x 75 cm. exkl.ram!
Litografi, ca. 55 x 75 cm. exkl.ram!
Litografi, ca. 55 x 75 cm. exkl.ram!
Litografi ca. 60 x 80 cm. exkl. ram!