Tom Moore

 
Tom Moore
 
Född i Boston 1961. Är verksam som gafiker och målare i New York. Popkonstnären Moore debuterade först 1996 efter att ha arbetat som grafisk designer sedan 1984. han har medverkat vid flera samlingsutställningar för grafiskkonst i USA och han har även redan fått ett flertal utmärkelser.
Tom Moore arbetar ofta med kändisskapet i sina bilder och låter sig gärna inspireras av bl a Andy Warhol. Detta på flera sätt, dels genom att ytterligare exploatera redan kända personer men även genom sisn stora experimentlusta. Liksom Warhol har Moore en förkärlek för silkscreens.
När Moore skapar utgår han vanligtvis från fotografier som han arbetar vidare med och ger nya dimensioner, konstnärlig karaktär och kvalitet utöver det vanliga. Han experimneterara ofta med olika färgvarianter av sina bilder. Dessa varianter blir till serier som i sig bildar nya konstverk.
Den höga kvaliteten på hans produktion samt att han arbetar med kända personer - aktuella idag - aktualiserar i allra högsta grad även Tom Moores konst.
Madonna
Lennon
Elvis