John-Erik Franzén

John-Erik Franzén
Född 1942 i Stockholm
1960-66 Studier vid Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm.

Debututställning 1964. Verksam som professor i måleri
vid Konsthögskolan i Stockholm 1988-1995.

Separatutställningar (Urval):
Borås museum, Kalmar Konstmuseum, Västerbotten Museum, Umeå,
Gävle museum, Eskilstuna museum, Gripsholms Slott, Nationalmuseum,
Thielska Galleriet, Stockholm, Lunds Konsthall, Jönköping läns museum,
Örebro läns museum, Linköpings museum, Konstakademin, Stockholm.

Representerad (Urval):
Moderna museet, Stockholm, Gripsholms Slott
Statens Konstråd, Thielska Galleriet, Stockholm
Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum
Nationalmuseum, Stockholm
Litografi, ca 60 x 80 cm.