Sven Lidberg

SVEN LIDBERG
1923 - 2009, Stockholm.

Utbildning:
Autodidakt

Utställningar (urval):
Ålands museum
Blå koppen, Hudiksvall
Galleri Blå, Umeå
Konstgården, Helsingborg
Tidö slott, Västerås
Smedsbyn, Huskvarna
Helands navistiska samlingsutställning
vid fyra olika tillfällen.
Polen
Samt vid ett tjugotal övriga utställningar.

Litografi, ca 30 x 25 cm.
Litografi, ca 30 x 25 cm.
Litografi, 30 X 23 cm.