Alf Ekberg

Ekberg, född 1945 i Skåne. Den skånska leran är fortfarande ett av hans element i skapandet vid sidan om brons, glas och is!

"-Jag vill visa både naturens och människans inre som en skulptral enhet med ljus och värme." säger Alf Ekberg. Hans dragningskraft i skulpturerna finns i det inre. Med den något sotmatta glasyren som han använder vill han visa åldrandet - den process som allting i världen genomgår både levande och inte - denna process som skall genomgås med värdighet. Ett sätt att visa både begynnelsen och slutet i en skulptral enhet. 

Att arbeta i olika material är både utvecklande och en typ av 'terapi' - eftersom man som konstnär arbetar på olika sätt med de olika materialen. Glasets mjuka yta - ofta sandgjutet, bronset hårda tunga och kalla yta och den förgängliga isen som är ett material som liknar både glaset och bronset i yta - men leran i lätthanterlighet.

Keramik, ca 30 x 25 cm.
Keramik, ca 45 x 40 cm.
Skulptur i brons - ca. 10 x 10 cm.
Brons skulptur, ca 10 x 8 cm.
Keramik, ca 60 x 20 cm.